برگزاری نمایشگاه کتاب در قالب طرح ضیافت اندیشه اساتید
برگزاری نمایشگاه کتاب در قالب طرح ضیافت اندیشه اساتید
برگزاری نمایشگاه کتاب در قالب طرح ضیافت اندیشه اساتید
در قالب طرح ضیافت اندیشه اساتید ، غباروبی گلزار شهدای گمنام در دانشگاه گنبد کاووس
در قالب طرح ضیافت اندیشه اساتید ، غباروبی گلزار شهدای گمنام در دانشگاه گنبد کاووس
در قالب طرح ضیافت اندیشه اساتید ، غباروبی گلزار شهدای گمنام در دانشگاه گنبد کاووس
شروع کلاس های هفتمین طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه گنبد کاووس
شروع کلاس های هفتمین طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه گنبد کاووس
شروع کلاس های هفتمین طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه گنبد کاووس
افتتاحیه هفتمین دوره طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه گنبد کاووس
افتتاحیه هفتمین دوره طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه گنبد کاووس
افتتاحیه هفتمین دوره طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه گنبد کاووس
نماز عید فطر با حضور دانشجویان و دانشگاهیان دانشگاه گنبد کاووس
نماز عید فطر با حضور دانشجویان و دانشگاهیان دانشگاه گنبد کاووس
نماز عید فطر با حضور دانشجویان و دانشگاهیان دانشگاه گنبد کاووس

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گنبدکاووس می باشد